نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مجمع عمومی کانون توسعه ارزش ها در مرداد ماه 1399 برگزار می شود


در این مجمع علاوه بر انتخاب اعضای شورای مرکزی بخش هایی از اساسنامه نیز تغییر خواهد کرد.