نمایشگر دسته ای مطالب

مبانی و منابع انسان شناسی اسلامی
سخنرانی حجت الاسلام بشکانی در حلقه صالحین فنی دانشگاه یزد
مبانی و منابع انسان شناسی اسلامی
به نام خدا پنجمین جلسه سخنرانی حجت الاسلام بشکانی در حلقه صالحین فنی دانشگاه یزد برگزار شد. لینک فایل صوتی سخنرانی
امروز جوامع اسلامی با دو فتنه تکفیر و عقلانیت سکولار مواجه است
رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در همایش تمدن پژوهی اسلامی:
امروز جوامع اسلامی با دو فتنه تکفیر و عقلانیت سکولار مواجه است
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه پیش از ظهر نهم مرداد ماه در مراسم افتتاحیه اولین دوره تخصصی تمدن‌پژوهی اسلامی اظهار کرد: امروز در جوامع اسلامی با دو فتنه بزرگ روبه‌رو هستیم، یکی فتنه تکفیر که شامل گروهک‌های مختلفی است...
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه پیش از ظهر نهم مرداد ماه در مراسم افتتاحیه اولین دوره تخصصی تمدن‌پژوهی اسلامی اظهار کرد: امروز در جوامع اسلامی با دو فتنه بزرگ روبه‌رو...
رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در همایش تمدن پژوهی اسلامی:
خسرو پناه2.jpg
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه پیش از ظهر نهم مرداد ماه در مراسم افتتاحیه اولین دوره تخصصی تمدن‌پژوهی اسلامی اظهار کرد: امروز در جوامع اسلامی با دو فتنه بزرگ روبه‌رو...
جنگيدن با سلاح دوربين و قلم
خبرنگارها در دوران جنگ چگونه اخبار را مخابره مي‌كردند؟
جنگيدن با سلاح دوربين و قلم
در طول هشت سال جنگ ايران و عراق خبرنگار‌هاي زيادي در مناطق عملياتي حضور پيدا كردند و در نبود شبكه‌هاي اجتماعي مسئوليت سنگين ارسال اخبار را بر عهده داشتند.
در طول هشت سال جنگ ايران و عراق خبرنگار‌هاي زيادي در مناطق عملياتي حضور پيدا كردند و در نبود شبكه‌هاي اجتماعي مسئوليت سنگين ارسال اخبار را بر عهده داشتند.
خبرنگارها در دوران جنگ چگونه اخبار را مخابره مي‌كردند؟
خبرنگاران جنگ2.jpg
در طول هشت سال جنگ ايران و عراق خبرنگار‌هاي زيادي در مناطق عملياتي حضور پيدا كردند و در نبود شبكه‌هاي اجتماعي مسئوليت سنگين ارسال اخبار را بر عهده داشتند.
محور های بحث: مقدمه ، روند تحولات باروری در دنیا و جایگاه ایران، روند تحولات در رشد و ساختار جمعیت کشور، چالشها و فرصت های ناشی از تحولات جمعیتی و راهکارها و اقدامات سیاستی
خبرنگارها در دوران جنگ چگونه اخبار را مخابره مي‌كردند؟
دکتر عسکری.jpg
محور های بحث: مقدمه ، روند تحولات باروری در دنیا و جایگاه ایران، روند تحولات در رشد و ساختار جمعیت کشور، چالشها و فرصت های ناشی از تحولات جمعیتی و راهکارها و اقدامات سیاستی