نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم عزاداری روز اربعین در پایگاه شهید مطهری شهرستان بافق

به روایت تصویر

در 28 سال پیش عزیزان پایگاه شهید مطهری رسالتی بر گردنشان نهاده شد و آن بزرگداشت روزی بود که در آن روز اغلب هیاتی های شهرستان مشهد بودند و شهر سوت و کور بود.

هیاتی به نام ثارالله در چند شب قبل از اربعین سال 1368 تشکیل گردید و چند روز بعد صبح اول وقت با تبلیغاتی که صورت گرفت مراسمی با شکوه برگزار شد.

بعد از مراسم نیز به عنوان صبحان تعداد زیادی کله پاچه پخته بودند و پذیرایی صورت گرفت.

یاد یاران آن دوران به خیر