نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح حمایت از تعاونی های معدنی جهت توسعه مردمی سازی و عدالت اجتماعی

طرح حمایت از تعاونی های معدنی جهت توسعه مردمی سازی و عدالت اجتماعی


کارگروه صیانت از معادن

1- مقدمه

معادن جزو انفالند و انفال متعلق به خدا و رسول (ص) و سرمایه ملت است و طبق قانون مدیریت آن از طرف رهبری به دولت تفویض می‌گردد. ویژگی های معادن، مثل زمین شناسی، اکتشافی، استخراجی، فراوری و عوامل اقتصادی داخلی و خارجی و همچنین ابهامات و عدم قطعیت‌های موجود در آنها ریسک معدنکاری بالایی را برای آنها متصور می سازد و محاسبات مدیریتی و اقتصادی آنها را پیچیده تر از یک کارخانه می‌کند که ورودی و محصول آن مشخص است. لذا مدیریت معادن نیازمند قوانین کامل و اجرای مهندسی و نظارت تخصصی و مطلوب است و این موضوع وقتی شدت می گیرد که بخواهیم آنها را خصوصی اداره کنیم.

2- طرح مسئله:

با توجه به مشکلات مطروحه مرتبط با خصوصی‌سازی معادن و تاکید اسناد بالادستی بر مردمی سازی اقتصاد به روش تعاونی، از طرفی مطالبه‌گری‌های صورت گرفته از طرف مردم روستاها و شهرهای جوارمعدنی که بعضا منجر به تعطیلی معادن و برخوردهای اجتماعی گردیده است، تعاونی های فراگیر معدنی تحت حمایت دولت و یا مجموعه های معدنی عمومی، امکان مردمی سازی معدنکاری کشور و توسعه عدالت اجتماعی را بوجود می آورند.

ادامه مطلب