نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

⭕️ قطب های معدنکاری یک حکم مترقی در برنامه هفتم برای معدنکاری کشور مصوب شد

⭕️ قطب های معدنکاری یک حکم مترقی در برنامه هفتم برای معدنکاری کشور مصوب شد


برنامه هفتم توسعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز سه‌شنبه و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش

کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با الحاق یک بند به ماده ۴۸ این لایحه به

شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی

خود بر اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدن‌کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به

برنامه‌ریزی آمایش معدنی به این قطب‌ها شامل تعیین نحوه خصوصی سازی معادن هر قطب، نیازسنجی و نحوه

انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه ریزی تولید و عملیات معدن‌کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات

آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام نماید.

 

پیشنهاد کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق به نمایندگان مجلس:

/documents/145210/25097814/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%20-%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%82%D8%B7%D8%A8%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88.pdf