نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همايش اساتيد بسيجي با حضور دكتر فاطمي فوق دكتري روانشناسي از دانشگاه هاروارد

همايش اساتيد بسيجي با حضور دكتر فاطمي فوق دكتري روانشناسي از دانشگاه هاروارد


موضوع: سواد رسانه

همايش اساتيد بسيجي با حضور دكتر فاطمي فوق دكتري روانشناسي از دانشگاه هاروارد در سالن منتظر قائم دانشگاه يزد با موضوع سواد رسانه دیروز چهار شنبه 22 اسفند ماه برگزار گردید
 

نکات زیر در این جلسه مطرح گردید:

مغز ما بدون توجه رفتارهای اتوماتیک را در ارتباط با رسانه انجام می دهد و باعث انجام کارهایی بدون توجه می شود.
آثار آن به میزان برخورد ما با پیام هاست که هر چه بیشتر می شود از توجه ما کمتر می شود.
جهان که آکنده از پیام های زیادی است پویایی و سرزندگی را از ما می گیرد.
در استان شما کثرت محرک های هنری را دارید که ویژگی منطقه شماست لذا پردازش ذهن شما با محرک های بیشتری خواهد بود. مثلا بچه های آپارتمانی و غیر آن متفاوت رشد می یابند. 
وقتی حجم بالای اطلاعات وجود داشته باشد توجه ما به پیام های لذت بخش را از دست خواهیم داد و فرصت ها را نیز از دست می دهیم.

امام حسن ع می فرمایند تعجب است از انسان هایی که سر سفره بدون چراغ غذا نمی خورند و در خصوص غذای فکر و روح توجه ندارند.
از لحاظ رسانه اهمیت دارد که چقدر آگاهانه عمل می کنیم. سلول های مغز منعطف هستند یعنی بر اساس کارهایی که انجام می دهیم و فکر می کنیم عمل می کنند و با دیگران متفاوت است.
رانندگان تاکسی فرقشان با دیگران اینست که بافت سلول های مغزی آنها متفاوت است و هیپوکنسر آنها بزرگتر می شود چون کارشان جهت یابی است.
سواد رسانه اینست که چه کسی پیام را فرستاده است و مفهوم آن چیست. مثلا در خصوص ایرانی ها مطالب زیادی ارسال می گردد و از فرهنگ بد ما می گویند و این باعث می شود که به راحتی بپذیریم.
خلاصه مجالست اثر گذار است خوب اینترنت هم یک مجالس است.

حضرت علی ع مجالست با انسان هایی که به ظواهر دنیا اهمیت می دهند باعث از بین رفتن ایمان می شود.
تبلیغات باعث می شود که ما نگاهمان به خودمان عوض شود. عادت خرید در ما بوجود بیاید. مصرف گرایی دنیا گرایی و مادی گرایی خروجی آن است.
به هر میزان انسان ها اعتماد به نفس کمتر و قدرت تفکیک کمتری داشته باشند پیام را راحت تر می پذیرند.
تفکر نقاد آنست که نسبت به پیام ها آگاهانه عمل کنیم. 
گاها بواسطه کدهای نامناسب باعث زحمت دیگران می شویم.
چرا پیام تولید می شود و چگونه تولید می شود و آثار آن چیست.
ما بایستی پیام ها را کنترل و مدیریت کنیم. اگر سواد رسانه ای نداشته باشیم چه اتفاقی میافتد؟ شرطی می شویم و معنای پیام را زیر سئوال نمی بریم.
 اساسا آثار رسانه را سواد رسانه دنبال می کند. 
یکسری پیام ها نادیده گرفته می شود.  بعضی پیام ها در فیلم ها در کسری از ثانیه داده می شود. 
یک سری از پیام ها شناختی اند یک سری روی باورها اثر گذارند که مستقیم یا غیر مستقیم اثر می گذارند.
پس مهم است که ما به چه آثار مهمی در مواجهه با رسانه توجه می کنیم.

 

یک جمله در یک فیلم می تواند بر انسان ها اثر بگذارد و می تواند در باور ما موثر باشد.
 اگر در معرض فیلم هایی قرار بگیرد که مادر و پدر تعهدی به چیزی نداشته باشند روابط اجتماعی را هدف گرفته است.
اثر دیگر نگرش هاست و رسانه متحول می کند آنها را. نویسنده های خانمی در کانادا در کتابش می نویسد هر روز صبح خانم ها در فکر وزنشان و فیزکشان هستند و این رسانه است که باعث آن شده است.
مثلا وقتی شما فیلمی ببینید که در آن خروس می کشند و تکرار شود برایتان عادی می شود و واکنش های شما  متفاوت می شود.
اثر دراز مدت رسانه تغییر الگوهاست و در حوزه کلان و خرد نقش مهمی را ایجاد می کند.
اینکه با چه نیتی چه پیامی را منتقل می شود اهمیت دارد.
انتظار نداشته باشید اثر رسانه یک شبه اتفاق بیافتد.