نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در بافق تشکیل شد.

نخستین جلسه مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در بافق تشکیل شد.


جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بافق

در این مجمع با حضور اکثریت اعضاء و طی دو مرحله انتخابات هیئت رئیسه و اعضا طبق دستورالعمل، به شرح ذیل صورت گرفت:

  1. حجه الاسلام والمسلمین حاج سید علی طباطبائی بافقی به عنوان رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بافق
  2. حاج علی اکبر قانعی بافقی به عنوان دبیر اجرائی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بافق
  3. سیدحسین ضیائی بافقی به عنوان نماینده جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان جهت شرکت در مجمع ملی تهران

لازم به ذکر است همزمان با این برنامه در همان مکان جلسه مجمع خواهران نیز تشکیل شد و پس از انتخابات و با اکثریت آرا افراد ذیل انتخاب شدند.

1.سرکار خانم حسینی از حوزه علمیه خواهران بافق به عنوان رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بافق

2.سرکار خانم مرادی زاده به عنوان دبیر اجرائی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بافق

3.سرکار خانم زارعی از حوزه علمیه خواهران بافق به عنوان نماینده مجمع نیروهای انقلاب اسلامی جهت شرکت در مجمع ملی تهران