نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منطقه ويژه فناوريهاي معدنكاري؛ ساختاري جهت ايفاي نقش توسعه پايدار منطقه اي در شهرستان بافق

منطقه ويژه فناوريهاي معدنكاري؛ ساختاري جهت ايفاي نقش توسعه پايدار منطقه اي در شهرستان بافق


مقاله حاضر در اولين كنفرانس ملي فناوريهاي معدنكاري ايران در سال 91 در دانشگاه یزد ارائه گردید

خلاصه مقاله:

جهاني شدن، رشد سريع تكنولوژي و ظهور صنايع دانش محور، قوانين متداول بازارهاي رقابتي در جهان را تغيير داده است. در اين موقعيت، رابطه مستقيم بين توسعه تكنولوژي و پيشرفته هر جامعه غير قابل انكار است. لذا موفقيت جوامع مختلف در پياده سازي فرآيندهاي مديريت تكنولوژي به شكل كارآمد، نقش كليدي در ايجاد مزيتهاي اقتصادي، اجتماعي و ... آن جوامع ايفا مي كند. مناطق ويژه علم و فناوري (Science &Technology Corridors) كه با هدف توسعه اقتصاد دانش محور از طريق حمايت از نوآوري علمي- پژوهشي و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه ايجاد مي گردد، سيستمي است كه توسعه تكنولوژي را در ميان SME هاي دانش محور حمايت كرده، آن را در جامعه انتشار مي دهد. در واقع، مناطق ويژه علم و فناوري مكانيزمي است كه فعاليتهاي اقتصادي با ارزش افزوده را با بهره گيري از قابليتها و پتانسيلهاي ساختاري (زير ساخته، عناصر و ه م افزايي ناشي از تعاملات آنها) منطقه اي در راستاي توسعه پايدار منطقه مديريت مي نمايد. در اين راستا، شهرستان بافق با موقعيت استثنايي از لحاظ جغرافيايي و با دارا بودن پتانسيل معدني، كاني هاي فلزي علي الخصوص آهن و فولاد، وجود معادن فعال بزرگ (چغارت، سه چاهون و ...)، همچنين دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي فعال در مورد معدن و متالورژي نيروي انساني متخصص بالقوه، ظرفيت توسعه اقتصادي دانش محور در حوزه معدن و صنايع معدني آهن و فولاد را دارد. جهت تحقق اين هدف استفاده از منطقه ويژه علم و فناوري بهترين گزينه براي توسعه متوازن اقتصادي منطقه مي باشد.

كلمات كليدي:

منطقه ويژه علم و فناوري، اقتصاد دانش بنيان، معدن، صنايع معدني

آدرس مقاله:

http://www.civilica.com/Paper-IMT01-IMT01_036