نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محمد علی موفق میزبان این هفته کانون توسعه ارزش ها

محمد علی موفق میزبان این هفته کانون توسعه ارزش ها


دید و بازدید رزمندگان دوران دفاع مقدس

روز پنج شنبه هشتم آذرماه 93 ساعت 19 جهت دید و بازدید با آقای محمد علی موفق یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس به منزل ایشان در آهنشهر رفتیم و ساعاتی را با خاطرات این رزمنده به سر بردیم.

ایشان متاسفانه در یک سانحه تصادف از محل پا و دست مصدوم شده اند که به حمدالله وضعیت عمومی ایشان رو به بهبودی است و از شما رزمندگان درخواست دعای خیر و شفای هر چه سریع تر ایشان را داریم.