نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجمع عمومی کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق برگزار شد

مجمع عمومی کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق برگزار شد


انتخابات هیات مدیره

مجمع عمومی کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق روز پنج شنبه 30 مرداد ماه با حضور اعضای قدیم و جدید برگزار شد. صورتجلسه مجمع در زیر آمده است:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادي نوبت دوم مورخ 30/05/1399

موسسه:کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق به شماره ثبت 55

جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم انجمن کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق به شماره ثبت 55  رأس ساعت 21 روز پنج شنبه مورخ 30/05/1399 در نشاني بافق خیابان مسجد جامع مسجد میرزا محمد حسین با حضور تعداد 30 نفر از اعضاي کانون با دستورجلسه ذيل تشكيل شد.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش هيات مديره؛ 2- استماع گزارش بازرس؛ 3- تصويب ترازنامه منتهي به 28/12/1398؛ 4- انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل هيات مديره و بازرس هیات مدیره؛

باتوجه به حضور حدنصاب لازم ، درابتداي جلسه رئيس هيأت مديره کانون نسبت به افتتاح مجمع عمومي اقدام نموده و با اعلام رسميت جلسه، هيأت رئيسه مجمع عمومي بشرح ذيل انتخاب شدند:

- آقاي رضا دهقانزاده بافقی بعنوان رئيس مجمع؛

- آقای مجید خدابخشی بعنوان منشي مجمع؛

-آقاي رضا سرایانی بعنوان ناظر اول؛

-آقاي رضا علایی بعنوان ناظر دوم؛

اكثريت حاضرين در جلسه، موافقت خود را با انتخاب هيات رئيسه مجمع عمومي بشرح فوق اعلام كرده و سپس دستور جلسه مجمع، توسط منشي جلسه قرائت گرديده و خلاصه مذاكرات، تصميمات و مصوبات مجمع بشرح ذيل اتخاذ شد:

ـ دراجراي بند اول دستورجلسه، گزارش هيات مديره توسط آقاي حجت الاسلام حامد حسنی نژاد به نمايندگي ازهيأت مديره قرائت و به استماع حاضرين رسيد.

ـ دراجراي بند دوم دستورجلسه،گزارش بازرس توسط آقاي محمد انصاری بازرس علی البدل کانون قرائت و به استماع حاضرين رسيد.

ـ دراجراي بند سوم دستورجلسه، بعلت عدم انجام هر نوع فعالیت مالی و هزینه کرد توسط خیرین عضو گزارشی در خصوص عملكرد مالي کانون ارائه نگردید.

ـ دراجراي بند چهارم دستورجلسه، بمنظور انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسان، از داوطلبين سمتهاي مذكور ثبت نام بعمل آمده و پس از تشريح برنامه هاي هركدام از نامزدها، راي‌گيري كتبي انجام و نتايج ذيل حاصل شد .

 1. علی رضا یاراحمدی بافقی با تعداد 28 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 2. سید حسین ضیایی با تعداد 27 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 3. محمد جواد پورفلاح  با تعداد 26 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 4. محمد علی درویشی  با تعداد 24 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 5. سید حسن میرحسینی با تعداد 23 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 6. عباسعلی محمدی با تعداد 21 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 7. حامد حسنی نژاد با تعداد 17 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 8. صادق مهدی زاده با تعداد 12 راي بعنوان عضوعلی البدل هيات مديره انتخاب شد.
 9. جواد حبیبیان با تعداد 11 راي بعنوان عضوعلی البدل هيات مديره انتخاب شد.
 10. عباس قانعی با تعداد 19 راي بعنوان بازرس اصلی انتخاب شد.
 11. محمد انصاری با تعداد 7 راي بعنوان بازرس علي البدل انتخاب شد.

ـ جلسه در ساعت 22:30 به اتمام رسيده و به آقاي صادق مهدی زاده باحق توكيل به غير وكالت داده شد جهت ثبت مفادصورتجلسه به مراجع اداري و اداره ثبت شركتها مراجعه و اقدام نمايند .