نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجمع عمومی عادي نوبت دوم کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق برگزار شد

مجمع عمومی عادي نوبت دوم کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق برگزار شددر ابتدای جلسه پس از تلاوت آیات کلام الله وحی حجت الاسلام رضی در خصوص ملزومات تمدن نوین اسلام و جایگاه بسیجیان در ایجاد آن سخنرانی نمودند و در ادامه باتوجه به حضور حدنصاب لازم، هيأت رئيسه مجمع عمومي بشرح ذيل انتخاب شدند:

- آقاي سید محمد رضا رضی بعنوان رئيس مجمع؛

- آقای محمود پیمایی بعنوان منشي مجمع؛

-آقاي حجی محمد تشکری بعنوان ناظر اول؛

-آقاي حاج غلامرضا فروزنده بعنوان ناظر دوم؛

اكثريت حاضرين در جلسه، موافقت خود را با انتخاب هيات رئيسه مجمع عمومي بشرح فوق اعلام كرده و سپس دستور جلسه

مجمع، توسط منشي جلسه قرائت گرديده و خلاصه مذاكرات، تصميمات و مصوبات مجمع بشرح ذيل اتخاذ شد:

ـ دراجراي بند اول دستورجلسه، گزارش هيات مديره توسط آقاي علی رضا یاراحمدی بافقی به نمايندگي ازهيأت مديره قرائت و به استماع حاضرين رسيد.

ـ دراجراي بند دوم دستورجلسه،گزارش بازرس توسط آقاي نصرالله تشکری بازرس اصلي کانون قرائت و به استماع حاضرين رسيد.

ـ دراجراي بند سوم دستورجلسه، بعلت عدم انجام هر نوع فعالیت مالی و هزینه کرد توسط خیرین عضو گزارشی در خصوص عملكرد مالي کانون ارائه نگردید.

ـ دراجراي بند چهارم دستورجلسه، بمنظور انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسان، از داوطلبين سمتهاي مذكور ثبت نام بعمل آمده و پس از تشريح برنامه هاي هركدام از نامزدها، راي گيري كتبي انجام و نتايج ذيل حاصل شد .

 1. علی رضا یاراحمدی بافقی با تعداد 63 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 2. نصرا... تشکری با تعداد 52 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 3. محمود شاهپورزاده با تعداد 39 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 4. محمد رضا دهقانزاده با تعداد 38 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 5. اصغر ندافیان با تعداد 37 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 6. محمود رنجبر با تعداد 34 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 7. محمد رضا ابراهیمی با تعداد 33 راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب شد.
 8. حسن محمدی با تعداد 22 راي بعنوان عضو علي البدل هيات مديره انتخاب شد.
 9. محمود زینلی با تعداد 22 راي بعنوان عضو علي البدل هيات مديره انتخاب شد.
 1. حسین ابراهیمی با تعداد 32 راي بعنوان بازرس اصلی انتخاب شد.
 2. اکبر قانعی با تعداد 31 راي بعنوان بازرس علي البدل انتخاب شد.

ـ دراجراي بند پنجم دستورجلسه، مبنی بر اصلاح بند ب ماده 10 اساسنامه، این بند به شرح ذیل اصلاح و به تصویب اکثریت اعضاء رسید.

انواع عضويت در کانون عبارتند از:

عضو ‌پيوسته‌: آزادگان، جانبازان و بسیجیان حاضر در جبهه های دفاع مقدس و یا فعال در اقشار مختلف بسیج.

عضو ‌وابسته: کلیه بسیجیان دارای شرایطی غیر از شرایط اعضای پیوسته.

عضو افتخاري‌: ‌اعم ‌از شخصيتهاي ‌ايراني ‌داخل و خارج کشور ‌كه ‌مقام معنوی، ‌علمي ‌يا اجرايي ‌آنان‌ در اهداف ذکر شده در ماده 9 حائز اهميت ‌خاص ‌باشد يا در پيشبرد اهداف کانون ‌كمكهاي ‌مؤثر و ارزنده‌اي‌ نموده ‌باشند با  نظر هیات مدیره کانون انتخاب و به عضويت در مي آيند.

در این جلسه علاوه بر رزمندگان و ایثارگران عضو، جناب آقای طلایی مقدم فرماندار محترم شهرستان و جناب آقای طالعی معاون ایشان نیز حضور داشتند.