نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عباس فتوحی شیرین تعریف می کرد از چگونه زخمی شدنش

عباس فتوحی شیرین تعریف می کرد از چگونه زخمی شدنش


این هفته میهمان سه نفر از رزمندگان دفاع مقدس بودیم

در منزل عباس آقا فتوحی معلم رزمنده جبهه های مختلف نبرد حق علیه باطل بودیم. او می گفت دستش زمان بچگی شکسته و کمی محدودیت حرکتی دارد ولی این باعث نشده بود که به جبهه نرود و افتخار می کرد که بسیجی بوده است و هنوز هم بسیجی است.

Loading the player...