نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوم دی ماه سالگردعملیات کربلای4

سوم دی ماه سالگردعملیات کربلای4


بررسي عمليات هاي دفاع مقدس

درابان سال 1365 ایران تحت فشار همه جانبه ای قرا گرفته بود ،با افشای ماجرای مک فارلین اوضاع سیاسی ـ نظامی جنگ را در موقعیت جدیدی قرار داد. رژیم بعث عراق حملات  هوای را بر علیه مواضع اقتصادی وتجاری ایران گسترش داد و امریکا به لحاظ افشای ماجرای مک فارلین بیش از پیش به حمایت از رژیم عراق روی اورد ایران به خاطر تغیر موقعیت در روند جنگ اقدام به طراحی عملیات نمود ،به هر حال در سوم دی ماه 1365 عملیات کربلای 4 بارمز مبارک محمد رسول الله(ص) درغرب خرمشهر وجزیره مینو وبخشی از شلمچه اغاز شد. عملیاتی بسیار پیچیده وسخت که هدف نهایی ان تصرف شهر ابوالخصیب واقع در جنوب اروند رود وحومه بصره بود. موفقیت عملیات کربلای 4 به تاکتیک ویژه ای بستگی داشت که محور طرحریزی عملیات را تشکیل می داد وهر گونه خللی در اجرای تاکتیک ویژه، اصل عملیات را با ابهام وخطر روبرو می ساخت. 

باشروع عملیات مشخص گردید که تاکتیک ویژه عملیات لو رفته ودشمن از ان اگاهی کامل دارد. برای همین درزمان کوتاه دستور توقف عملیات صادر شد. در این عملیات حدود 30 گردان وارد عمل شد که چندین گردان از غواصان عزیز واز جان گذشته بودن که عدهای از انها به شهادت رسیدند وعده ای نیز به اسارت دشمن درامدند که دشمن بعثی  صهیونیستی عده ای از انها رابه لحاظ کینه وعداوت شدیدی که داشت  بادست بسته زنده بگور نمود.  نتیجه عملیات کربلای 4 به شکل نامطلوبی موقیت برتر ایران را که بافتح فاو حاصل شده بود تحت تاثیر قرار داد وشرایطی بحرانی به وجود اورد وضرورت تجدید وتثبیت موقعیت برتر ،نیاز به تلاشی سریع ووسیع داشت. کوشش وتلاش برای اجرای عملیات پیروز مند وسرنوشت ساز که جوهره اصلی طرحریزی عملیات بزرگ کربلای 5 را تشکیل داد. عملیات کربلای 4 تنها عملیات بزرگی بود که بیش از چند ساعت ادامه نیافت وعلت اصلی توقف ان برای نحو خروج از امادگی وهوشیاری دشمن ویافتن ابتکار عمل بود تادر شرایط مناسب طرحریزی عملیات دیگری انجام شود.