نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مجمع عمومی کانون توسعه ارزش ها در روز 16 مرداد ماه به حد نصاب نرسید

جلسه مجمع عمومی کانون توسعه ارزش ها در روز 16 مرداد ماه به حد نصاب نرسید


اطلاعیه

مجمع عمومی کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق (نوبت اول) که قرار بود روز پنج شنبه 16 مرداد جاری ـ ساعت 21 در  مسجد میرزا محمد حسین، واقع در خیابان مسجد جامع بافق برگزار شود به دلیل عدم حضور تعداد 2/3 اعضا به حد نصاب نرسید.