نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفکر بسیجی تنها راه حل مسائل در گام دوم انقلاب اسلامی

تفکر بسیجی تنها راه حل مسائل در گام دوم انقلاب اسلامی


ایام هفته بسیج مبارک باد

تفکر بسیجی تنها راه حل مسائل در گام دوم انقلاب اسلامی

بسیج به موازات انقلاب اسلامی، در حالی وارد گام دوم حیات خود شده است که در گام اول حیاتش، نقش‌آفرینی‌های موفقِ متعددی در حوزه‌های سخت، نیمه‌سخت، نرم و ترکیبی داشته است. درواقع، بسیج در گام اول انقلاب اسلامی در حوزه‌ها و مسائل مختلف انقلاب و نظام یکی از ارکان و ستون‌های پیش‌برنده و پیش رونده بوده است. بر همین اساس، اکنون که انقلاب اسلامی در یک نبرد ترکیبی با دو محور جنگ اقتصادی(تحریم) و جنگ روانی – شناختی(تحریف) درگیر با جبهه‌ی دشمنان می‌باشد، اتکا به تفکر و فرهنگ بسیجی، همچون گذشته می‌تواند ضامن عبور موفق از این شرایط برساخته‌ای باشد که جریان تحریم و تحریف ایجاد کرده است.

بدون‌شک بسیج از مهمترین نیروهای درون‌زای کشور است که در گام اول انقلاب، در تثبیت، تداوم، ماندگاری، پیشرفت و قدرت‌آفرینی برای انقلاب و نظام اسلامی نقش مؤثر داشته است.

تجربه‌های حضور موفق بسیج در عرصه‌های مختلف دفاع از انقلاب و بالنده‌سازی آن نشان می‌دهد که توانایی‌ها و مأموریت‌های بسیج به مثابه نیروی درون‌زای انقلاب، به فراخور زمان و مقتضیات روز بازسازی شده و بر همین مبنا، بسیج در عرصه‌های مختلف سخت، نیمه‌سخت، نرم، راهبردی و... در پیشروندگی و پیش‌برندگی انقلاب و نظام نقش‌آفرینی کرده است. بر همین اساس، اکنون که نظام درگیر یک جنگ ترکیبی با دو محور جنگ اقتصادی و جنگ شناختی(با محوریت تحریف حقایق مرتبط با ایران) است که با کارگزاری جریان تحریم و تحریف عملیاتی می‌شود، بسیج اساتید و نهضت نخبگانی اساتید بسیجی برای مقابله و خنثی‌سازی این دو جریان چه نقشی می‌تواند و باید داشته باشد؟

بسیج کارگاه انسان‌سازی عظیمی است که امروزه باید به تربیت و پرورش نسل جوان نخبه و متعهد و متخصص به منظور آماده‌سازی آنها برای بر عهده گرفتن رسالت‌های خطیر اداره‌ی کشور در گام دوم انقلاب بپردازد. اهمیت این موضوع بدان سبب است که اکنون کشور در یک گذار برون‌نسلی قرار دارد که طی آن، شاهد واگذاری مسئولیت‌ها از نسل انقلاب و جنگ به نسلی هستیم که انقلاب و جنگ را ندیده است. مسلم است که حفظ انقلاب و تداوم آن منوط به انتقال فرهنگ و جامعه‌پذیری انقلابی به نسل دوم و سوم و جوانان امروزی است تا در پذیرش مسئولیت‌های خطی اداره‌ی کشور، با افق انقلابی پیش بروند.

ازمجموع شاخص‌های تفکر و فرهنگ غالب بر مجموعه بسیج  و همچنین کارنامه‌ی عملکرد آن می‌توان استنباط کرد که تفکر و فرهنگ بسیجی، تفکر و فرهنگی نجات‌بخش، فرصت‌ساز و مصونیت‌آفرین است. درواقع، تفکر و فرهنگ بسیجی به مثابه یکی از مهمترین ظرفیت‌های درون‌زای کشور، تفکر و فرهنگی موازنه‌ساز در برابر تهاجم‌های ترکیبی دشمن در شرایط امروزی است؛ یعنی انقلاب و نظام همانگونه که با اتکا به این تفکر و فرهنگ توانسته است از پیچ‌های متعدد عبور کند، امروز نیز با اتکای به این تفکر و فرهنگ می‌تواند در برابر جریان تحریم و تحریف به موزانه‌سازی بپردازد و از سد آنها عبور کند.