نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیانیه کانون توسعه ارزش ها به مناسبت اهانت نشریه فرانسوی به حضرت رسول اکرم (ص)

بیانیه کانون توسعه ارزش ها به مناسبت اهانت نشریه فرانسوی به حضرت رسول اکرم (ص)


کمیته توسعه بصیرتی ـ سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم
«لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ ( توبه: ۱۲۸)»
در زمانه ای که به سبب حاکمیت بزدلان ترسو بر امت پیامبر، کفار بر این کشورها تسلط یافته و  مسلمانان هر روز جنگی را تحمل می کنند که نتیجه ای جز فقر و آوارگی ندارد؛ در روزگاری که حاکمان سازشکار در مقابل بزرگترین دشمن اسلام، زانو می زنند و در روزگاری که از رحمت و عدالت پیامبر در برخی کشورهای اسلامی هیچ نشانه ای باقی نیست؛ پست ترین انسان ها به خود چنین اجازه ای می دهند که  به مهربان ترین بشر، آن هم در کشوری که ادعای تکثرگرایی و احترام به تمامی عقاید را دارد هتاکی کنند. 
وقتی برخی کشورهای عرب منطقه،  غیرت عربیشان را زیر پا گذاشته و به آغوش رژیم خونخوار صهیونیستی می روند و آنگونه که باید از مسلمین صدایی بلند نمی شود؛ امری عادی است که یک نشریه درجه چندمی به خود اجازه چنین هتاکی هایی را بدهد.
امت اسلام برای بازگشت به شکوه پیشین و رهایی از ستم ها و ظلم های امروز راهی جز بازگشت به ارزش های والای پیامبر اسلام ندارد. توسعه ارزش هایی چون عدالت، آزادی، برادری ومبارزه با استکبار.
کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق ضمن محکومیت هتاکی نشریه فرانسوی و از سوی دیگر عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم اشغالگر قدس، راه بازگشت به استعلای اسلام را در توسعه ارزش های اصیل اسلامی دانسته و در این راه تمام همت خود را خواهد گمارد.
روابط عمومی کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق بیستم شهریور 1399