نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به عیادت فرمانده گردان قائم سردار محمود رنجبر می رویم

به عیادت فرمانده گردان قائم سردار محمود رنجبر می رویم


ادامه جلسات بازدید از رزمندگان اسلام

به نام خدا

آخرین جلسه بازدید از رزمندگان اسلام در سال 1394 مصادف شد با ترخیص فرمانده گردان قائم تیپ الغدیر از بیمارستان و این بهانه ای شد تا خدمت ایشان برسیم و از خاطرات دوران دفاع بپرسیم.

به طور اتفاقی یکی از دوستان سردار که اهل جوادیه و نوق بود نیز همزمان وارد مجلس شد و از خاطرات شهید حاج علی محمدپور فرمانده گردان 412 لشکر ثارالله گفت که در زیر بخشی از مطلب به صورت صوتی آمده است.

سپس با اصرار دوستان همراه یکی دو خاطره از سردار محمود رنجبر نیز شنیدیم.

خاطره ای از شهید حاج علی محمدپور

خاطره ای از شهید اکبریان