نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با عنوان "آمریکا نظام سلطه است نه یک کشور"

با عنوان "آمریکا نظام سلطه است نه یک کشور"


سخنرانی حجت الاسلام بشکانی به مناسبت 16 آذر در حلقه صالحین فنی مهندسی دانشگاه یزد

فایل صوتی این سخنرانی در ادامه آمده است:

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم